CHINA

电通安吉斯集团(dentsu aegis network )

Latest Dentsu Inc. news

Latest Dentsu Group financial results

创新品牌成功之道

我们的品牌

 • Reinventing the supply side

 • 客户值得信赖的业务转型伙伴

 • 重新定义媒体

 • 创新奢侈品营销

 • 联结世界,成就你我

 • Solution Maximum

 • 无边界营销传播创行者

 • 全球领先的绩效驱动品牌

 • 创意无极限

 • 二十一世纪的说书人

 • 中国新一代数据驱动
  全方位效果营销服务代理

 • 互联网战略营销传播顾问

 • 全场景营销专家

 • 释放品牌能量

 • 专业的移动营销解决方案领跑者

 • 连结成就价值

 • 体验超越曝光

 • 变革电商体验